Ang pagdating ng kanluranin sa asya


23-Feb-2017 07:07

Sa pamamagitan ng Italyanong marinero na si John Cabot, napasailalim ng Inglatera ang Nova Scotia Canada.

ang pagdating ng kanluranin sa asya-63

game updater by durka updating

Sa taong 1690 sa delta ng Ganges nakakuha ng kapirasong lupain ang Ingles sa pagpayag ni Emperador Aurangzeb ang lider ng Imperyong Mogul. Madaling nasakop ang India dahil watak-watak ang mga estado nito at mahina ang liderato ng Imperyong Mogul na siyang naghahari sa India.Pagdating ng 1622, tinulungan ng Ingles ang mga Persian laban sa Portuguese dahil dito nakapagtatag ng sentro ng kalakalan sa kanluran at silangang baybayin ng India.Ang British East India Company ay nakakuha na ng concession (pagbibigay ng espesyal na karapatang pangnegosyo) sa Madras mula sa rajah ng Chandragiri.Mga daungan ang piniling sakupin ng Portugal upang makontrol ang kalakalan .

Noong una ang motibo o paraan lang ay pangkabuhayan o pangekonomiya lamang hanggang sa ipinasok ang Kristiyanismong Katolisismo sa mga nasasakupan ng Portugal.PAGGALUGAD AT PAGTUKLAS NG MGA BANSANG KANLURANIN Pinangunahan ng Portugal at Spain ang paghahanap ng ruta.Maraming manlalayag na Portuges ang naglakbayngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang paglalakbay ni Vasco da Gama sapagkatnalibot niya ang âCape of Good Hopeâ sa dulo ng Aprika na siyang magbubukas ng ruta patungong India at sa mga Islang Indies.Ito ang pinakamimithi na lugar na pinagkukunan ng mga rekado.PAMANTAYANG PANGNILALAMAN Grade Level Standard Naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong Asya sa mayamang katangian at kakayaha… continue reading »


Read more

Mga dahilan na nagbunsod sa mga kanluranin na magtungo sa Asya Ang Renaissance. Sa panahon na ito ay natuon ang interes ng tao sa istilo at disenyo.… continue reading »


Read more

Ang pananaw ng kanluranin sa asya ay.malaki ang asya at mababait ang mga Tao dun. Go. Dahilan ng pagdating ng mga kanluranin sa asya?… continue reading »


Read more

Dahilan ng Kanluranin sa Pagpunta sa Asya. Unang Yugto ng Imperyalismong Kanluranin. John Swift 6,388 views. Ang Heograpiya ng Asya.… continue reading »


Read more